A S E S - S O L A R . C O M

Няма по -  евтина енергия от безплатната!

 
 

 

„АСЕС-СОЛАР”ООД стартира през 2008 г. с подкрепата на проект „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми” (популярен като Проект 100), който се осъществява от Министерството на икономиката и енергетиката в сътрудничество и със съдействието на Програмата на ООН за развитие.

Предмета на дейност е производство и монтаж на слънчеви колектори за топла вода, изграждане и ремонт на парни инсталации и слънчеви системи.

        Климатичните условия и високите нива на слънчева радиация на Балканите са идеални за използването на слънчева енергия за производство на топлинна енергия. Слънчевите топлинни инсталации могат да се използват почти навсякъде в селата и градовете, къщи и апартаменти, хотели, почивни станции, къмпинги, предприятия, за загряване на басейни и др.

Според изследване на Комисията по енергетика 35% от разходите за електричество в едно домакинство отиват за загряването на бойлера, т.е. с монтирането на слънчев колектор на южна тераса, стена или на покрива домакинството може да спести тази част от сметката за ток, особено от април до ноември, когато радиацията е най-силна.

 

     Слънчевите колектори у нас не са широко разпространени, въпреки нарастващите цени на ток, дърва, въглища, газ, което показва, че продуктът не е достъпен до масовия потребител и точно това е мисията на фирмата -да го популяризира и да го има на всеки покрив.

 

Нашата цел е да предложим на пазара евтини и качествени продукти, които да са достъпни за широк кръг потребители.

ЕДНА МЪДРА ИНВЕСТИЦИЯ

- Слънцето е неизчерпаем енергоизточник

- Слънчевата енергия е безплатна и екологична

-  Останалите енергоизточници струват пари, и то все повече

-  Опазваме околната среда от вредни емисии

-  Намаляваме собствените си разходи

- Това е трайно подобрение, което повишава себестойността и цената на жилището ни

-  Домът ни става по-красив